Cliëntenraad

Siloah hecht er waarde aan dat de cliënten, indien mogelijk, zelf kunnen meedenken en meebeslissen over het directe zorgbeleid. Daarom heeft Siloah een Centrale Cliëntenraad en plaatselijke cliëntenraden ingesteld, die zich bezighouden met het belang van de cliënt. Naast het feit dat de raad u op de hoogte houdt, zijn we ook erg benieuwd naar uw ideeën en input. Zo kunnen we samen het beste aansluiten bij de wensen van de cliënt.

Cliëntenraad Siloah Zuid
De cliëntenraad Siloah Zuid is er voor alle cliënten uit de omgeving ‘s-Gravenpolder en Tholen en bestaat uit zes leden, vertegenwoordigers van de cliënten. De cliëntenraad Siloah Zuid is er voor alle cliënten uit de regio Zeeland. Bij deze regio horen de woonlocaties De Beukelaar (en interne dagbesteding De Rotssteen), De Boog, De Rondas en De Klimroos.

Leden Zeeuwse cliëntenraad
Kees de Visser (Rondas, voorzitter), Susan van Liere (Beukelaar, secretaresse), Paul Schipaanboord (Beukelaar), Leen van Noorden (Boog), Arina Ketting (Klimroos) en Jasper de Bruine (Boog).

Belang cliëntenraad Siloah Zuid
De cliëntenraad is er speciaal voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze raad wordt altijd actief geïnformeerd door het management. Daarnaast wint het management vaak advies in bij de cliëntenraad. Denk hierbij aan onderwerpen als ingrijpende wijzigingen in de organisatie, veiligheid, kwaliteit, invulling van vacatures en maaltijdvoorzieningen. De mening van de raad wordt hierin altijd sterk meegenomen.

Bereikbaarheid cliëntenraad Siloah Zuid
We willen de cliënten een zo goed mogelijk thuis en een fijne dagbesteding geven. Daarom zijn nieuwe ideeën van harte welkom! Juist vanuit uw perspectief. Heeft u een vraag of een goed idee in relatie tot de cliënt? Via het e-mailadres secretariaatzuid@siloah.nl kunt u al uw vragen, wensen, opmerkingen en verbetervoorstellen aangeven.